Skip to content

“Мөнх” гэдэг үг «Хуучин гэрээ»-нд