Skip to content

“Тэнгэрт дээш гарсан хүн нэг ч байхгүй”